Biografgængerne er en attraktiv målgruppe for annoncører

Biografgængerne er en yderst interessant og købestærk målgruppe for de fleste annoncører. De seneste analyser viser, at målgruppens gennemsnitsindkomst samt forbrug er højere end den gennemsnitlige dansker. Biografgængerne er derfor en utrolig attraktiv målgruppe, som annoncører i den grad bør overveje at eksponere deres brands overfor. Læs mere omkring biografreklame her.


Fordelene ved eksponering gennem biografreklame


En af de helt store fordele ved at reklamere i biografen er, at biografgængerne har fuld opmærksomhed på lærredet og ikke laver andet imens, som de eksempelvis gør derhjemme, når tv-reklamerne ruller over skærmen. Der er ingen mobiltelefoner, iPads eller anden elektronik, der forstyrrer. Biografgængerne er 100% til stede i nuet og suger alle indtrykkene til sig.

Samtidigt har biografgængerne også en positiv adfærd og er i godt humør, når de er i biografen. Det gør, at de er langt mere modtagelige for de budskaber, som annoncørerne præsenterer dem for.


Biografgængerne er fuldt tilbage i biograferne


De seneste undersøgelser fra Megafon viser, at danskernes biografvaner er tilbage på samme niveau som før corona-nedlukningerne. Den lange periode med nedlukninger af biograferne er glemt og biografgængerne stormer igen ud og ser de nyeste film på det store lærred.

Det betyder også, at annoncørerne igen kan nå de attraktive biografgængere med deres budskaber og få den fulde eksponering hos en attraktiv målgruppe, der ikke ser reklamen som et forstyrrende element men som en del af oplevelsen.

Annoncørerne støtter samtidigt op om den danske kulturbranche og de danske biografer, når der købes biografreklame. På den måde er biografreklame også med til at sikre, at der også fremadrettet vil være biografer i Danmark, som kan levere gode filmoplevelser til danskerne.


Biografreklame er effektiv og giver god ROI for annoncørerne


Analyser viser, at annoncørernes reklamer i biografen har en gavnlig effekt og skaber mersalg og øget brandkendskab på lang sigt. Biografreklame er dermed en oplagt mulighed for de annoncører, som ønsker at kommunikere deres budskaber til en attraktiv, købestærk og modtagelig målgruppe i en underholdende kontekst.

Eksponeringsmulighederne er også mange, idet man kan vælge enten en national kampagne i alle danske biografer eller vælge specifikke biografer i udvalgte byer eller landsdele. Valget afhænger af den konkrete målgruppe, produktet samt det budget der er til rådighed for kampagnen.

Ved at reklamere i biografen, er det samtidigt muligt for annoncørerne at opnå en stærk ROI (Return on investment), som jo er et krav fra langt de fleste virksomheder i dag. Annoncørerne får ganske enkelt "value for money", når de vælger biografreklamen som et medie i deres kampagner.